مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رضا
نام خانوادگی:اکبریان
پست الکترونیک:akbarian@modares.ac.ir / Dr.r.akbarian@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

دکتر رضا اکبریان، عضو گروه حکمت و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1332 در همدان به دنیا آمد.

وی دارای کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران در سال 1357، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه قم در سال 1370، خارج فقه و اصول، و فلسفه و عرفان در سال 1371 از حوزه علمیه قم و دکتری (Ph. D) فلسفه و کلام اسلامی در سال 1377 از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

2- سوابق تحصیلی

  کارشناسی : تهران، مهندسی مکانیک،  1357

کارشناسی ارشد : دانشگاه  قم،  الهیات و معارف اسلامی، 1370

دروس حوزوی : حوزه علمیه قم، اتمام خارج فقه و اصول -  فلسفه و عرفان، 1371    

دکتری (Ph. D) : تربیت مدرس تهران، فلسفه و کلام اسلامی، 1377

  3- سوابق شغلی

- مدرس دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ( از سال 1361 تا 1363)، گروه  معارف اسلامی.       

 

- مدرس دانشگاه قم، قم، (از سال 1363 تا 1371)، گروه فلسفه و کلام.

- مربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (از سال 1370 تا 1377)، گروه فلسفه و  حکمت.

- استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (از سال 1377 تا 1384)، گروه فلسفه و حکمت.

- استاد مدعو دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امام صادق (ع)، تربیت مدرس قم، شهید مطهری و انجمن فلسفه و حکمت، (از سال 1370 به بعد).

- تحقیق در دانشگاه جرج تاون، امریکا، (از سال 2001 تا 2002).

- تحقیق و تدریس دانشگاه جرج واشنگتون، (از سال 2002 تا 2004).

- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (از سال13/9/1384 به بعد)، گروه فلسفه و حکمت.

- رئیس هیأت مؤسس و عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

- رئیس موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)

- عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای نشر دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای راهبری تاسیس دانشگاه فارابی (تربیت مدرس سوری – ایرانی )

- عضو کمیته ارزیابی علمی مدرسان معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- رئیس کمیته الهیات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آمزش عالی

- رئیس گروه علوم انسانی وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آمزش عالی

- عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی و رشته های مرتبط هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس

- عضو کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

- عضو شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

- عضو شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- عضو شورای علمی چهارمین دوره جشنواره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- عضو هیأت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

4- همکاری با مجامع علمی و تحقیقاتی

 1) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

2) موسسه توسعه دانش و پژوهش

3) انجمن فلسفه و حکمت

4) بنیاد حکمی - فلسفی دکتر فردید

5) انجمن بین المللی ملاصدرا

6) بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 5- داوری مجلات علمی             

 1) علمی- پژوهشی مدرس

2) علمی- پژوهشی شاهد

3) داوری طرح های تحقیقاتی جشنواره بین المللی خوارزمی

4) داوری طرح های تحقیقاتی جشنواره جوان خوارزمی

5) علمی- پژوهشی اندیشه دینی

6) علمی - پژوهشی خردنامه

7) بین المللی حکمت و فلسفه (philosopher’s index)

8) علمی - پژوهشی نامه مفید

9) داوری طرح های تحقیقاتی جشنواره بین المللی فارابی

 6- همکاری با مجلات علمی- پژوهشی و بین المللی

1) عضو هیأت تحریریه مجله آینه معرفت (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه شهید بهشتی

2) عضو هیأت تحریریه مجله (Civilization Horizons of Islamic Thought and) پزوهشگاه علوم انسانی

3) عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی علوم انسانی (Humanities)  دانشگاه تربیت مدرس

4) عضو هیات تحریریه مجلهHikmah (Wisdom) ، پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

5) عضو هیات تحریریه مجله هنر اسلامی، موسسه مطالعات هنر اسلامی

6) عضو هیات تحریریه مجله فلسفه دین و کلام جدید (قبسات)، پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 7) عضو هیات تحریریه مجله مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

 8) مدیر مسوول و سردبیر مجله مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

9) مشاور علمی نشریه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

10) مدیر مسوول مجله دانشنامه علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس.

11) مدیر مسؤول و سر دبیر مجله بین المللی فلسفه اسلامی internatinal journal of Islamic Philosophy موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین.

12) سر دبیر مجله معرفت فلسفی، مژسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

13) عضو هیات تحریریه فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دانشگاه امام صادق (ع).

14) مدیر مسؤول و عضو هیات تحریریه پژوهشنامه آفریقا مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس 

15) عضو هیات تحریریه مجله شناخت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

16) عضو هیات تحریریه مجله آفاق دین گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی.  

17) عضو هیات تحریریه مشرق موعود موسسه آینده روشن پزوهشکده مهدویت.

18) سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های فلسفی و کلامی)

19) عضو هیات تحریریه فصلنامه پیام نور در حوزه علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور.

11) مدیر مسوول و سردبیر مجله بین المللی فلسفه اسلامی

 

  7- زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 

 1) فلسفه و عرفان اسلامی

2) سیر تطوّر آراء و افکار فلسفی در جها ن اسلام (تاریخ فلسفه)

3) مباحث تطبیقی در فلسفه

4) فلسفه دین

 8- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 1) مساله وجود در فلسه ابن سینا، مجله مدرس، شماره 5، زمستان 1376.

2) اصالت وجود و موضوع فلسفه اولی در حکمت متعالیه، مجله مدرس، شماره نهم، زمستان 1377.

 3) The Basic Principle in Ibn- Sina’s Ontology, The Journal of Humanities of the Islamic Republic of Iran. Vol. 8, No. 1.2000.

 4) تا ثیر " تعالیم دینی " در پیدایش و رشد " فلسفه " در جهان اسلام، قرآن در آینه پژوهش، مجموعه مقالات رساله های برتر علمی- پژوهشی فارغ التحصیلان دکتری تخصصی، دفتر اول، تهیه و تنظیم از دکتر محمد کاظم شاکر،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379.

 5) “Existence as a Predicate in Kant and Mulla Sadra,” Transcendent Philosophy: An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, London, December 2000, vol. 1, no. 3.

- “Existence as a Predicate in Kant and Mulla Sadra,” Transcendent Philosophy: An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, A.I.J.F, (in Chinese language).

- " وجود محمولی" از دیدگاه کانت و ملاصدرا، خردنامه صدرا، شماره 21، پائیز 1379.

- Existence as a Predicate in Kant and Mulla Sadra, International Conference on “Perception According to Mulla Sadra and Western Schools of Philosophy”, University of London (SOAS), London, 2000.

 6) “The Principle of Primacy of ‘Existence’ over ‘Quiddity’ and its Philosophical Results in the Ontological System of Mulla Sadra,” Transcendent Philosophy: An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, London, December 2001, vol. 2, no. 4.

 7) “Tran-substantial Motion and its Philosophical Consequences,” Transcendent Philosophy: An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, London, June 2002, vol. 3, no. 2.

- حرکت جوهری و نتایج فلسفی آن، خردنامه صدرا، شماره 19، بهار 1379.

8) Tran-Substantial Motion and its Philosophical Consequences, Transcendent Philosophy, An international Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, June 2002, Vol.3, 161-181, UK-London.

9) The Relationship Between Persian Islamic Philosophy and Chinese Islamic Thought, Journal of Hui Muslim Minority Study, 2005, China.

10) Man as a Microcosm and the Universe as a Macrocosm in Mulla Sadra’s Teachings, Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy) (Philosopher’s Index), Volume 1 – Number 4 (February 2006), Iran.

  11) خدا در فلسفه ملاصدرا، خردنامه صدرا ISC)) و (Philosopher’s Index)، شماره 41.

12) تعریف ملاصدرا از مابعدالطبیعه و لوازم معرفت شناختی آن، مجله پژوهشی فلسفی- کلامی  ISC))، دانشگاه قم، شماره 26، زمستان 1384.

Definition of Metaphysics from Aristotle to Mulla Sadra, Topoi, 2006, U.S.A.13

14) برزخ النزول و برزخ الصعود، مجله بین المللی علوم انسانی ((ISC، دانشگاه تربیت مدرس، Number3،  Volume15، 2008 Summer.

15) اصل مبنایی در حکمت عملی ملاصدرا و اهمیت آن در عصر حاضر، خردنامه ملاصدرا  ISC)) و(Philosopher’s Index) ، شماره 43.

16) بررسی و تحلیل مسأله تعقل از دیدگاه ابن سینا و فارابی، پژوهشنامه علوم انسانیISC))، شماره 49، بهار 1385.

17) مقایسه میان نظر ملاصدرا و فارابی درباره رئیس اول مدینه، خردنامه صدرا ISC)) و(Philosopher’s Index)، شماره 47، بهار 1386

18) The Temporal Origination of the Material World and Mulla Sadra’s Tran-Substantial Motion, Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue,Vol.3, August 2007, Springer. 

19) حکمت متعالیه ملاصدرا و اثبات تکثر در عالم خیال، خردنامه صدرا ISC)) و (Philosopher’s Index)، شماره 51، بهار 1387.

20) برهان صدیقین، تجلی حکمت قرآنی، پروهشهای فلسفی - کلامی، دانشگاه قم، شماره 30، پاییز .1386.

21) جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا، خردنامه صدرا ISC)) و (Philosophers’ Index)، شماره 50، زمستان، 1386.

22) بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا، نامه مفیدISC))، 1386.

23) رویکرد اندیشه ای در تداوم معماری ایران، نشریه صفه (ISC)، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.

24) The Relation between Religion and Philosophy in Islam, al-Hikmah, 1, October.

 25) برهان صدیقین در فلسفه ملاصدرا و مقایسه آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت، پزوهش های فلسفی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 202، پاییز و زمستان 1386

26) "جوهر" از دیدگاه ملاصدرا، مطالعات و پزوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی (فلسفه)، دانشگاه اصفهان، 51، زمستان 1386.

27) رابطه وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا، خردنامه صدرا ISC))و(Philosophers’ Index)، 52، تابستان 1387.

28) چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا، قبسات ISC))، 46، زمستان 1386

29) ”تجرد نفس" سفری از جسمانیه الحدوث تا روحانیه البقاء، پزوهش های فلسفی – کلامی  ISC))، سال نهم، شماره دوم، زمستان 1386.

30) بخت و اتفاق از دیدگاه ابن سینا، حکمت سینوی، 38، سال یازدهم، پاییز و زمستان 1386.

31)بررسی و نقد دیدگاه سنت گرایان در باره وحدت ادیان، اندیشه نوین دینی ISC))، شماره12، سال چهارم، بهار 1387.

32) Existential Theory of Knowledge, Transcendent Philosophy, An international Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, December 2008, Volume 9, 291-330, UK, London.

33) نظریه حدوث جسمانی نفس در فلسفه ملاصدرا و تاثیر آن بر معاد جسمانی، آینه معرفت (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11، تابستان 1386.

34) وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، آینه معرفت(فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 14، بهار 1387.

35) تجرد خیال و لوازم فلسفی و کلامی آن، آینه معرفت (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15، زمستان 1387.  

 36) مقایسه آموزه "جوهر" در دو کتاب مقولات و متافیزیک ارسطو، معرفت فلسفی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال ششم، شماره سوم، بهار 1388

37) جایگاه نفس در فلسفه ارسطو و ملاصدرا، خردنامه صدرا ISC))و(Philosopher’s Index)، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره56، تابستان 1388.  

38) Henry Corbin: from Heidegger to Mulla Sadra, Hermeneutics and the Unique Quest of Being, Hekmat va Falsafeh (Wisdom and philosophy) (philosopher’s Index); Volume 4, Number 2, 14, (August 2008), Iran.

39) فلسفه اسلامی: امکان و وقوع آن، روشهای علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال پانزدهم شماره 58، بهار 1388 

40) محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطییوس ابن سینا، ابن رشد و آکوئینی، حکمت سینوی، دانشگاه امام صادق، سال سیزدهم، شماره 41، بهار و تابستان 1388.

41) نسبت میان عقلانیت و کرامت انسان در فلسفه ملاصدرا و کانت، معرفت فلسفی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1388.

42) Fundamental Explication of Transcendence in Mulla Sadra’s and Heidegger’s Philosophy, The Journal of Religious Thought, Shiraz University, 33; Winter 2010.

43) نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن سینا، فلسفه دین، دانشگاه تهران؛ شماره 5؛ بهار 1389.

44) نقش وجودی انسان در معرفت بشری مطالعه ای تطبیقی در آرای ملاصدرا و هیدگر؛ معرفت فلسفی؛  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال هفتم، شماره دوم، زمستان 1388.

45) قوه خیال و عالم صور خیالی، آموزه های فلسفی - کلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره مسلسل 33، پاییز 1388.

46) Logical Reasoning and Intuitive Experience of “Existence”: The Evolving Structure of Mulla Sadra’s Transcendental Approach to Reality; Transcendent Philosophy; An international Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, December 2008, Volume 9, 196-230, UK, London.      

47) ملاصدرا و شناخت هستی؛ راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر، نامه حکمت، دانشگاه امام صادق(ص)، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1388. 

48) نقش معرفتی و وجودی عالم مثال در فلسفه ملاصدرا، خرد نامه صدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا (ISC - Philosopher's Index)، 

49) حقیقت نفس در فلسفه فلوطین و ملاصدرا، حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، Philosophers Index شماره مسلسل 20، سال پنجم شماره چهارم زمستان 1388.

50) کلی طبیعی: مقایسه ای میان ابن سینا و ملاصدرا، معرفت فلسفی، موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی، شماره 28، سال هفتم شماره چهارم تابستان 1389. 

51) رویکرد انتقادی فیض کاشانی به قیامت در نظام فلسفی صدرایی، آینه معرفت، شماره نوزدهم، 1389.

52) وجودشناسی بنیادین با نظر به آراء ملاصدرا و هیدگر، خردنامه صدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، (Isc-Philosopher's Index).

53) بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم، فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی)، شماره 85/2، دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 1389.

54) حل پارادوکس جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا، فلسفه و کلام اسلامی(مقالات و بررسی های)، سال چهل و سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1389، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.

55) نسبت میان نظر و عمل از دیدگاه ملاصدرا، خردنامه صدرا، شماره مسلسل 62، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، (Isc-Philosopher's Index)

56) ملاک تمایز مجرد از مادی در فلسفه افلوطین و ملاصدرا، متافیزیک، سال چهل و پنجم دوره جدید، شماره سوم و چهارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان 1388.

57) سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی، آفاق دین، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول زمستان 1389.

58) مقایسه احد در فلسفه فلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا؛ پژوهشنامه فلسفه دین؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ شماره 17، بهار و تابستان 1390. 

59) نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی، اندیشه مدیریت راهبردی، دانشگاه امام صادق(ع)، شماره دوم، سال چهارم، پاییز و زمستان 1389.  

60) معناشناسی عقل در فلسفه فارابی، شناخت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره مسلسل 59، دوره جدید 3.

61) امکان وجود شناسی: بررسی تطبیقی در آراء ملاصدرا و هایدگر، تاریخ فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا،شماره 4، سال اول، بهار 1390.

62) Allamah Tabataba'i on Intuitive Knowledge of the Self and its Consequences in Practical Wisdom; Journal of Shi'a Islamic Studies; Islamic Colledge for Advanced Studies; ISI; London; Volume IV, Issue 3; Summer 2011.

63) "محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا"؛ حکمت سینوی؛ شماره 45، بهار و تابستان 1390. 

64) تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا؛ حکمت سینوی؛ شماره 44؛ پاییز و زمستان 1389.

65) نظریه سهروردی در باب علیت و تاثیر آن بر محقق دوانی، آینه معرفت، شماره 20، 1390.

66) حل چالش ثنویت ذهن و عین در حکمت متعالیه ملاصدرا، معرفت فلسفی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 31، سال هشتم، بهار 1390.

67) The Position of Human in the Philosophical System of Sadra-al -Din Shirazi journal of American Science,2011:7(9 ) 

 

 

 

9- فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی

1) تبیین وجودی " زمان در نظام فلسفی صدرالمتالهین، کنگره بین المللی بزرگداشت " صدرالمتالهین"، تهران، اردیبهشت 1378، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

- تبیین وجودی " در نظام فلسفی صدرالمتالهین ، خردنامه صدرا، شماره 17، 1379.

2) مبانی فلسفی آزادی، همایش آزادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، خرداد 1378، (ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

3) بحثی تطبیقی درباره  " وجود" از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، کنگره بین المللی بزرگداشت صدرالمتالهین، تهران، اردیبهشت 1378، ( چاپ در مجموعه مقالات گنکره).

- بحثی تطبیقی درباره " وجود" از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا، خردنامه صدرا، شماره 18، 1378.

4) بحثی تطبیقی درباره " اصالت نور" در فلسفه سهروردی و " اصالت وجود" در فلسفه ملاصدرا، کنگره بین المللی بررسی آراء سهروردی، ایران، دانشگاه زنجان، 8-10 مرداد 1380، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالت کنگره).

- "نور" در سهروردی و "وجود" در ملاصدرا، خردنامه صدرا، شماره 25، پائیز 1380.

5) مفاهیم اساسی " انسان" شناسی در نهج البلاغه، کنگره امام علی (ع)، ایران، دانشگاه مشهد، بهمن 1379، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

6) فلسفه عملی در حکمت متعالیه صدرالمتالهین، سمینار جایگاه فلسفه در حیات انسانی با حضور متفکران جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان، 7و8 اسفند 1379، انجمن فلسفه و حکمت، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

- فلسفه عملی در حکمت متعالیه ملاصدرا، خردنامه صدرا، شماره 26، زمستان 1380.

7) حکمت متعالیه و تفکر فلسفه معاصر، کنگره بزرگداشت ملاصدرا، (دانشگاه کیش)، 25 الی 27 اسفند 1379، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

8) نظریه فلاسفه اسلامی درباره علم به وجود، کنگره بزرگداشت توشیهیکو ایزوتسو، دانشگاه تهران، 1382، ( ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره).

- نظریه فلاسفه اسلامی درباره علم به وجود، خردنامه صدرا، شماره 27، بهار 1381.

9) تفکر فلسفی مسلمین و تاثیر آن بر فلسفه غرب(از توماس آکوئینی تا دکارت)، (به انگلیسی)، دانشگاه کنت، امریکا، 2002.

10) تعامل علم و دین در جریانهای فکری معاصر در ایران، (به انگلیسی)، دانشگاه جرج تاون، واشنگتن دی سی، امریکا، 2001.

11) وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی و نتایج آن، (به انگلیسی)، دانشگاه جرج واشنگتن، امریکا، 2002.

12) عقلانیت و معنویت دو عنصر اصلی در تفکر شیعی، (به انگلیسی)، دانشگاه هوستون، تگزاس، امریکا، 2002.

13) فلسفه اسلامی- فلسفه انسان، خردنامه همشهری، 1383، تهران، ایران.

14) God in Mulla Sadra’s Philosophy, International Conference on Mulla Sadra and his Transcendental Philosophy, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 5 May, 2005،

15) The Relationship Between Persian Islamic Philosophy and Chinese Islamic Thought, Collection of the Conference on Zheng Hes Navigation to the Western Oceans and Dialogue Between Civilizations, 30 June – 3 July, 2005, China, (in English language).

- The Relationship Between Persian Islamic Philosophy and Chinese Islamic Thought, Collection of the Conference on Zheng Hes Navigation to the Western Oceans and Dialogue Between Civilizations, 30 June – 3 July, 2005, China, (in Chinese language.)

16) ملاحظاتی در مبانی نظری تدوین و نگارش تاریخ فلسفه در دوره اسلامی، همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، 30 فروردین – 2 اردیبهشت 1384، تهران، ایران. (ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره)

17) اصل مبنا در حکمت عملی ملاصدرا و اهمیت آن در عصر حاضر، همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین حکمت عملی و مکتب ملاصدرا، 3 خرداد 1384، تهران، ایران. (ارائه و چاپ در مجموعه مقالات کنگره)

18) برزخ صعودی و نزولی، سخنرانی عملی-تخصصی گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس، 10 خرداد 1384، تهران، ایران.

19) تعریف ملاصدرا از مابعدالطبیعه و لوازم معرفت شناختی آن، سخنرانی عملی- تخصصی گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس، 26 مهر 1384، تهران، ایران.

20) حکمت شیعی از خواجه نصیر تا ملاصدرا، سخنرانی علمی-تخصصی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، 10 آبان 1384، تهران، ایران.

21) The Temporal Orgination of the Material World and Mulla Sadra’s Tran-Substantial Motion, Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, 2005, U.S.A.

22) نظر فارابی و ملاصدرا در باره رئیس اول مدینه، همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین، سیاست در حکمت متعالیه ملاصدرا، 3 خرداد ماه 1385، تهران، ایران.

23) Islam and Humility, Center of Globalization, 2006, Tehran, Iran.

24) جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا، دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین، حکمت متعالیه و انسان، اول خرداد 1386، تهران، ایران

25) گفتگوی میان فلسفه ها و اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر، مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی اسفند 1385- تهران، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

26) Logical Reasoning and Intuitive Experience of “Existence”: The Evolving Structure of Mulla Sadra’s Transcendental Approach to Reality; The Fifty – Seventh International Phenomenology Congress, The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning, United States, June 18-22, 2007.   

 27) عناصر اصلی حکمت شیعی، مجموعه مقالات حکمت شیعی و علم و تمدن اسلامی 30 تیر ماه 1389، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران. 

28) نسبت میان نظر و عمل در فلسفه ملاصدرا، همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، اول آذر ماه 1389، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران ایران.
29) تحقق خودآگاهی: مقایسه دیدگاه "آوولیو و گاردنر" و "علامه طباطبایی"، کنفرانس بین المللی مدیریت، 18/9/1389.

 10- طرحهای تحقیقاتی اجرا شده و در دست اقدام

1) اهم اصول فلسفی ملاصدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1377- 1379.

- چهار اصل تحویل داده شده است:

الف) اصل تقدم وجود بر ماهیت.

ب) حرکت جوهری و نتایج فلسفی آن.

ج) اتحاد عاقل و معقول

د) حدوث نفس

2) Shi’ah and Philosophical Thought, Institute of Islamic Studies, London, 2000- 2001.

3) Encounter of Religion and Philosophy in Islam, George Washington University, USA, 2002-2004.

4) The Fundamental Principles of  Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy, George Washington University, USA, 2002-2004. 

5) Intellectual, Spiritual, and Legal Message of Shi’ism, George Washington University, USA, 2002-2005.

6) تاریخ فلسفه در جهان اسلام، بنیاد تاریخ حکمت و فلسفه، 1389 - 1395.  

7) بزرگان فکر و فلسفه، بنیاد تاریخ حکمت و فلسفه، 1389 - 1393.

 11- کتاب

1) اخلاق و عرفان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.

2) فلسفه و دین، موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، انتشارات بقعه، 1380.

3) سازگاری و ناسازگاری علم و دین، جنگ اندیشه، انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، 1381.

4) اسفار اربعه (جلد 9)، تصحیح، مقدمه و تحقیق، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1382.

5) Forty Sermons of Friday Prayers (Khutba Of Jumu’ah), Islamic Education Center U.S.A, 2003.

6) مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

7) حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر،  بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  1386.

8) The Fundamental Principles of Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy, 2007, U.K.

9) سیر فلسفه در ایران اسلامی، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،   1387.

10) جایگاه انسان در حکمت متعالیه ملاصدرا، نشر علم، 1388.

11) Islamic Philosophy (Mulla Sadra and the Quest of “being”), 2009, U.K.

  12- عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی اینجانب  

1) تقریر و تحلیل انتقادی ادراک عقلی از نظر ابن سینا، ابن رشد و فخر رازی،  مجید سرآبادانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

2) آراء کلامی عبدالرزاق لاهیجی و مقایسه آن با نظرات قوشچی، داود حیدری ابهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

3) هدف زندگی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان مغرب زمین، طه هاشمی، دانشگاه امام صادق، 1376.

4) ترجمه و شرح کتاب شهادت از فقه القرآن راوندی، عباس عباسی لمسو، دانشگاه آزاد ، 1376.

5) مالیات در اسلام،ام البنین قاسمی بهر آسمان، دانشگاه آزاد، 1378.

6) اسرار نماز، طیّبه بهرامی، دانشگاه آزاد،  1377.

7) علت غایی افعال الهی در فلسفه اسلامی، غلامحسین گرامی،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.

8) فاعلیّت و اقسام آن در حکمت اسلامی، محمّد جواد دکامی، انجمن فلسفه و حکمت، 1378.

9) ماهیّت وجود دهنی، سید محمد حسینی نسب، انجمن فلسفه و حکمت، 1378.

10) سیر تطور مناط نیاز به علت در بین فلاسفه اسلامی، سید صادق هاشمی، انجمن فلسفه و حکمت، 1378.

11) بررسی و تحلیل علیت از نظر لایبنیتس و ملاصدرا،  حسین نجد، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

12) حسن و قبح در فلسفه اخلاق ج. ای. مور و محقّق طوسی، سید محمد حسین موسوی پور، مرکز تربیت مدرس قم، 1379.

13) علیّت از دیدگاه کانت و ابن سینا، حسین حسینی، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

14) گذر از وحدت تشکیکی وجود به وحدت شخصی در فلسفه ملاصدرا، مهدی گودرزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

15) تحلیل انتقادی آراء ابوالبرکات بغدادی، محمدرضا زمانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

16) عدل الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار، حسن نوحه خوان، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

17) تبیین فلسفی رابطه خدا و جهان، حسن امامی، انجمن فلسفه و حکمت، 1379.

18) مقایسه علم حضوری از دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا، اسکندر میرزاده، انجمن فلسفه و حکمت، 1380.

19) تحلیل انتقادی آراء غزّالی در مخالفت با ابن سینا، حمید دانش آموز، انجمن فلسفه و حکمت، 1380. 

20) وجود رابط و امکان فقری در فلسفه اسلامی، شوندی، دانشگاه قم، 1385.

21) نظریه اضافه اشراقیه سهروردی و تاثیر آن بر محقق دوانی، میرداماد و ملاصدرا، نفیسه نجبا، دانشگاه تربیت مدرس، 31/6/ 1388

22) علم خدا به مادیات از دیدگاه ملاصدرا در مقایسه با ابن سینا و سهروردی، زهرا محمود کلایه، دانشگاه تربیت مدرس، 24/6/1387.

 23) اصل سنخیت، گستره و نتایج آن در فلسفه و کلام اسلامی، مرزانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387.

24) نظریه ابداعی علامه طباطبایی در اثبات وجود خدا در مقایسه با قیصری و ملاصدرا، ربیعی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387

25) اتحاد حقیقه و رقیقه در فلسفه ملاصدرا و پی آمدهای آن، حسن آبادی، دانشگاه تهران، 1386.

26) تحلیل رویکرد ملاصدرا در حل مساله ثنویت میان نفس و بدن، دانشگاه تربیت مدرس، رضا فاضلی نجف آبادی، 1388، تاریخ دفاع 13/4/89.

27) تشخص و لوازم فلسفی آن در مکتب صدرالمتالهین، فاطمه مقدم زاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1388، تاریخ دفاع 29/4/89. 

28) روش شناسی سهروردی، سید رضا حسینی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1388.


29) کیفیت پیدایش معقولات از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی، مریم رضوانی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1388.

30) معرفت نفس (شناخت خود) از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، وجیهه جعفری، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1389.


31) تحلیل جایگاه خیال در زیبایی شناسی سهروردی، فاطمه شفیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ دفاع 23-12-89.


32) صادر اول از دیدگاه ملاصدرا، محسن اصلانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

33) اثبات وجود خدا از دیدگاه ویلیام کریگ و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا، مریم یزدانی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1389.

34) نبوت در فلسفه سهروردی و تحلیل و نقد آن، جمیله محمدی، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

35) تبیین فلسفی معجزه از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، مریم تشکری، دانشگاه تربیت مدرس، 1389. تاریخ دفاع 15-12-89.

36) وجود و ماهیت در فلسفه میرداماد و تحلیل و نقد آن، غزاله نویسی، دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ دفاع 29/9/1390

37) ولایت در عرفان نظری با تکیه بر آراء ابن عربی و سید حیدر آملی، مریم سفلایی سهی، دانشگاه تربیت مدرس، 1389. تاریخ دفاع 18-3-1390.

38) پاداش و کیفر اخروی از دیدگاه قاضی عبدالجبار، خواجه نصیر الدین طوسی و صدرا المتالهین شیرازی، دانشگاه شهید رجایی، 1388.

39) اراده انسان از دیدگاه اشاعره و نقد آن با تکیه بر آثار ملاصدرا، مرضیه محمد علیزاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1389. تاریخ دفاع 16-3-90.

40) پرسش از حقیقت انسان در فلسفه علامه طباطبایی، مریم نوروزی، دانشگاه مفید، 1389.

41) تحلیل و نقد قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا، زینب آقامحمدی، 1389.

42) مساله شرور و راه حلهای آن در فلسفه ملاصدرا و علامه طباطبایی، فاطمه محمدی، 1389.

43) حقیقت سعادت از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، سیده فاطمه موسوی، 1390.

44) مبانی نظری سلوک عرفانی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، زهرا اسلامی، 1390.

45) وحدت شخصی وجود و مبانی عقلی آن از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، محدثه عمید، تاریخ دفاع 18/4/1390. 

 

 ب: دکتری

1) مساله وحدت ادیان از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا، علیرضا جلالی، دانشگاه تهران، 1385.

2) تبیین و تحلیل فلسفی رابطه میان ماهیت و وجود در فلسفه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه توماس آکوئینی، سهراب حقیقت قره قشلاقی، 1385، تاریخ دفاع 7/10/1387

3) بررسی و تحلیل جایگاه خیال در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه کانت، حسن مرادی گورندانی، 1385، تاریخ دفاع 22/10/88.

4) تحلیل نظریه جسمانی بودن حدوث نفس انسانی در فلسفه ملاصدرا و ابعاد و نتایج آن با نظر به آراء منتقدان، ابوالحسن غفاری، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، تاریخ دفاع 12/12/88.

5) تبیین فلسفی وحی و نبوت در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با توماس آکوئینی، علیرضا فاضلی، 1386، 8/3/89.

6) تبیین وجودی معرفت با نظر به آراء ملاصدرا و هیدگر، حسین زمانیها، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، تاریخ دفاع 29/3/89.

 7) بررسی و نقد تحلیلی - مقایسه ای احکام و ضوابط مجردات در فلسفه ملاصدرا و فلوطین، طیبه کرمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387. تاریخ دفاع 31-6-89.

8) جایگاه ذهن در فلسفه ملاصدرا و دکارت، فهیمه جامعی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1387، تاریخ دفاع 20/11/88.

9) مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی کرامت انسان در فلسفه ملاصدرا و کانت، سیما دهکردی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1387.

10) جوهر از دیدگاه ارسطو و ابن سینا، سید احمد حسینی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388. تاریخ دفاع 11-2-90.

11) متافیزیک (تعریف، موضوع، روش) از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی، لیلا کیانخواه، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

 12) نظریه انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا، علاء الدین ملک اف، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

13) تحلیل رویکرد ملاصدرا و توماس آکوئینی نسبت به برهان صدیقین ابن سینا، اصغر پور بهرامی، دانشگاه تربیت مدرس،  1389.

14) عقل عملی از دیدگاه کانت و ملاصدرا و بررسی نتایج فلسفی آن؛ حسین قاسمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

15) عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین، زهرا محمود کلایه، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

15) جایگاه انسان در فلسفه علامه طباطبایی و لوازم آن، پروین احمدی نژاد، دانشگاه پیام نور، 1389.

16) رابطه فلسفه با دین بر پایه مبانی ملاصدرا و علامه طباطبایی، زهیر انصاریان، دانشگاه تربیت مدرس، 1390.

 الف ) کارشناسی ارشد:

 1) بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی (ره)، معصومه ریعان، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

2) بررسی کلامی - تفسیری رویت باری تعالی،  منی علی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

3) رابطه دین و اخلاق از نظر علامه طباطبایی، مسعود امید، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

4) رابطه عقل و وحی از دیدگاه متفکران مسلمان، مریم بابایی، دانشگاه آزاد، 1376.

5) تاثیر متقابل کلام و فلسفه اسلامی نزد خواجه نصیرالدین طوسی، عظیم حمزئیان، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

6) مقایسه آرای امام فخر رازی و دیوید هیوم در نظریه علیّت، سیدمحمدعلی دیباجی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

7) مقایسه دیدگاه شعری در علیّت کسبی و دیدگاه مالبرانش در علیّت اقتضایی، سیمین عارفی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

8) مساله وجود و ماهیت از دیدگاه ملاصدرا و حکیم لاهیجی، عباس قربانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

9) بررسی آراء خاص کلامی ابن ابی الحدید، غلامحسین احمدی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

10) مساله شناسایی از دیدگاه شیخ اشراق و مقایسه آن با آراء پاسکال، محمد مهدی رشادتی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

11) بررسی سیر تاریخی مساله اصالت وجود در فلسفه اسلامی، فریبا مومنی، دانشگاه امام صادق، 1373.

12) بررسی و تطبیق عقل و نقل در شواهد الربوبیّه، محسن محسنی، دانشگاه امام صادق، 1374.

13) بررسی و تحلیل برداشتهای صدرالمتالهین از آیات قرآن در مباحث فلسفی، اسد الله آژیر، دانشگاه امام صادق، 1376.

14) ارزش ادراکات عقل نظری از دیدگاه کانت و ابن سینا، منیره آل اسحاق، مرکز تربیت مدرس قم، 1376.

15) موضع متکلمان مسلمان قرن چهارم و پنجم در برابر فلسفه، مهین سلمانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

16) مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام، صادق اصغری لمفجانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

17) بررسی و تطبیق امکان در فلسفه اسلامی و فلسفه کانت، ضیاء امیری، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

18) جعل در فلسفه اسلامی، فخر السادات موسوی کریمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

19) مطالعه تطبیقی مساله  صدور کثرت از وحدت از دیدگاه  ابن سینا، سهروردی و صدرالمتالهین، باقر حسینلو، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

20) معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و حدیث، کرم سیاوشی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

21) خداشناسی فطری از دیدگاه قرآن و حدیث و حکمت متعالیه، رضا رسولی شربیانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375.

22) اتحاد مدرک و مدرک در نظر هگل و ملاّصدرا، منصور محمدی، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

23) مقایسه نظریه "وجود" در کتاب مشاعر ملاّصدرا و کتاب وجود و زمان ها یدگر، عباس حاجیها،  انجمن فلسفه و حکمت، 1380.

24) بررسی مفهومی و وجودشناختی صفت اراده الهی در حکمت متعالیه (با تکیه بر آراء ملاصدرا و علامه طباطبائی)، علیرضا مصدقی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

25) بررسی تطبیقی وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا و سهروردی، مهدی حریری، دانشگاه تربیت مدرس، 8/4/1387.

26) بررسی انتقادی قاعده ذوات الاسباب نزد ارسطو و فیلسوفان اسلامی (با تاکید بر آراء ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا)، امیر عویطی پور دیلمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

27) بررسی معناشناختی و دلالت شناختی وجود در حکمت متعالیه ملاصدرا از دیدگاه فلسفه تحلیلی، کربلایی لو، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

28) وجوب و امکان در فلسفه فارابی و مقایسه آن با ابن سینا، فاطمه امین رعیا، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، تاریخ دفاع 24/4/1387.

29) ازلیت خدا، نظریه ویلیام کریگ و نقد آن بر اساس فلسفه ملاصدرا، فاطمه ملاحسنی، دانشگاه تربیت مدرس، 24/6/1387.

30) مقایسه آراء فارابی و ارسطو در باره قوای نفس انسانی، مریم شکیبا منش، دانشگاه تربیت مدرس، 24/12/1387.

31) نقد براهین تسلسل در فلسفه ملاصدرا، وحید خادم زاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

32) معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی مدرس، محسن مهدی پور، دانشگاه تربیت مدرس، 1388، 15/4/89.

33) کرامت انسان در اسلام و حقوق بین الملل، محمد رضایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تاریخ دفاع 7/12/88. 

 34) محدودیت عقل نظری (نقد آراء غزالی با تکیه بر مبانی فلسفی ملاصدرا)، روح الله خادمی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1388.

35) اسماء و صفات الهی نزد قاضی سعید قمی، رقیه حسینی فهرجی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین، 1388.

36) تحلیل دیدگاه ملاصدرا در مساله وحدت انگاری نفس و بدن، احمد شه گلی، دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ دفاع 22-12-89.

37) مبانی عقلی ولایت در فلسفه ملاصدرا، ندا درخواه، تاریخ دفاع 23-12-89.

38) معرفت نفس و ارتباط آن با شناخت خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی، فهیمه همت خواه، 1390.

39) تبیین ایمان به خدا و دلالتهای آن برای تربیت دینی از منظر پلانتینگا و نقد آن بر اساس آراء علامه طباطبایی، آقای حسین قدیری، 30/6/1390.

40) نظریه فطرت و نقش آن در فلسفه اخلاق و معرفت شناسیاز دیدگاه استاد مطهری، سیده زهرا حسینی، 27/7/1390.

41) رابطه عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه ابن سینا، علی عباسی، 21/3/1390.

 ب) دکتری

 1) عرفان در دعای عرفه، زهره نادری نژاد، دانشگاه آزاد، 1380.

 2) پرسش از " حقیقت انسان" ( بحثی تطبیقی درباره آراء ابن عربی و هاید گر)، علی مصلح، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

3) تبیین تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت های آن برای برنامه درسی، جمیله علم الهدی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

4) مارتین بوبر و نقد آن با بر اساس نظریات سهروردی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

5) تاثیر اندیشه فلسفی در طراحی معماری معاصر، پورمند، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

6) مساله انفعال در ذات الهی در فلسفه ملاصدرا، سعید رضا رهاوی عزآبادی، دانشگاه علوم و تحقیقات1386.

7) علیت از دیدگاه ارسطو و ابن سینا، مریم سالم، دانشگاه تربیت مدرس، 1388. تاریخ دفاع 27-1-90.

8) طراحی و تبیین مدل توسعه یافته رهبری اصیل مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبایی، نونا مؤمنی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388. تاریخ دفاع 28/4/1390.

9) کمال انسان از نظر ملاصدرا با نظر به کمال گرایی معاصر، فاطمه ملاحسنی، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

10) تفسیر وجودشناختی ماهیت در فلسفه ملاصدرا، مرتضی کربلایی لو، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.

11) تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی و ارائه الگویی نظری جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی، خانم فاطمه وجدانی، دانشگاه تربیت مدرس، 4-2-1390.

12) رابطه اخبار و تعین علی در حکمت متعالیه با نظر به ناسازگارگرایی معاصر (با تاکید بر ایده فاعلیت بالتجلی)، زینب ابوالقاسمی دهاقانی، 23/12/1389.

 14) تدریس:

الف) کارشناسی (1361-1370)

 1) فلسفه اسلامی

2) کلام اسلامی

3) منطق

4) اصول فقه و فقه

 ب) کارشناسی ارشد (1370 به بعد)

 1) فلسفه ملاصدرا( الشواهد الربوبیه، المشاعر)

2) فلسفه اشراق ( شرح حکمةالاشراق)

3) فلسفه مشاء  ( شرح اشارات و تنبیهات)

4) عرفان (نقد النصوص جامی _ رساله التوحید و النبوة و الولایة قیصری)

 ج ) دکتری ( 1374 به بعد)

1- برای دانشجویان در گرایش منطق:

الف) فلسفه ملاصدرا (1) ( الاسفار الاربعه)

ب) فلسفه ملاصدرا (2) (الاسفار الاربعه)

2- برای دانشجویان در گرایش حکمت متعالیه و حکمت مشاء:

الف) حکمت متعالیه (الاسفار الاربعه)

ب) حکمت اشراق (الاسفار الاربعه)

ج) حکمت مشاء (الشفاء)

 15- اسامی سه نفر متخصص آشنا به فعالیتهای علمی عضو هیات علمی

 1) دکتر محمد خوانساری،  گروه فلسفه دانشگاه تهران

2) دکتر احمد احمدی، گروه فلسفه دانشگاه تهران

3) دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، گروه فلسفه  دانشگاه تهران

 16- تقدیر نامه ها

1) رتبه اول استان همدان، دیپلم ریاضی، دبیرستان ابن سینا (1351).

2) ربته سوم، کنکور سراسری ایران، مهندسی مکانیک، دانشکده فنّی دانشگاه تهران، (1351)

3) رتبه اول (با معدّل 37/19)، دوره کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس قم(1370).

4) رتبه اول ( با معدّل 36/19)، دوره دکتری (Ph.D)، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس (1377).

5) رساله برتر، پنجمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی، مقطع دکتری (1378).

6) استاد نمونه، دانشگاه شهید بهشتی (1372).

 7) پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1385

 8) دریافت پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (بهار 1387)

 9) دریافت پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (بهار 1388)

10) استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس (بهار 1388)

 11) دریافت پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (بهار 1389)