تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1357 
مهندسی مکانیک 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
1370 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
0.00 
دکترا 
1377 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه تربیت مدرس تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00