مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا
51 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه فلسفه دین ، شماره 17، بهار و تابستان 1390 ص 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی