حل پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا
46 بازدید
محل نشر: فلسفه و کلام اسلامی ، سال چهل و سوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 ص 25
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی