برهان صدیقین در فلسفه ملاصدرا و مقایسه آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت
44 بازدید
محل نشر: نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 202، پاییز و زمستان 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی