تجرد نفس سفری از جسمانیه الحدوث تا روحانیه البقاء
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، شماره 34، زمستان 1386 ص 65
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اهمیت« فلسفه ذهن » در عصر حاضر و تقویت گرایش های مادی گرایانه - که مهمترین دلیل آن ناکارآمدی براهین و نارسایی مفاهیم در باب رابطه نفس و بدن است- نویسندگان در این مقاله کوشیده اند این مساله را ، با توجه به مبانی حکمت متعالیه ملاصدرا، بررسی نمایند و نشان دهند که از نگاه حکیم ملاصدرا ، انسان یک حقیقت وجودی است که هر چند منشا مادی دارد و جسمانیهالحدوث است اما در بستر حرکت جوهری اشتدادی، تا مقام روحانیه البقاء ، سیر می کند. تبیین فلسفی این امر ، پاسخی به تحلیل های نارسا در باب «ثنویت نفس و بدن» و دیدگاه « منکران تجرد نفس» ، خواهد بود. کلیدواژگان: : نفس ،بدن، ذهن ،بدن، نفس ناطقه، تجرد نفس، ثنویت، شهود