تبیین وجودی «زمان» در نظام فلسفی صدرالمتألهین
40 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا » پاییز 1378 - شماره 17 »(11 صفحه - از 5 تا 15)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی