وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی
43 بازدید
محل نشر: آینه معرفت » بهار 1387 - شماره 14 »(22 صفحه - از 27 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله،ابتدا پیرامون تقسیم وجود به مستقل و رابط،توضیحاتی ارائه و بیان شده‏ است که اصطلاح«وجود رابط»در حکمت متعالیه دارای معنای جدیدی،علاوه بر معنای مشهور و متداول خود در حکمت رسمی می‏باشد. ازاین‏رو،با بهره‏گیری از کلام صدر المتألهین(ره)،به تبیین این معنا که بیانگر نحوهء تحقق معلول است،می‏پردازیم،سپس اثبات می‏نماییم که برهان بدیع و منحصر به‏ فردی از سوی علامه طباطبایی(ره)بر تحقق وجود رابط در خارج اقامه شده است و برهان ایشان با آنچه مروم صدر المتألهین در آثار خود بدان اشاره نموده است‏ متفاوت می‏باشد؛در ادامه پس از تقریر این برهان،به تأمل در نتایج حاصل از آن‏ می‏پردازیم و نشان می‏دهیم که «وجود رابط»اثبات شده در این برهان،با«وجود رابط»اثبات شده در مباحث علت و معلول متمایز است و یکسان انگاشتن این دو حقیقت صحیح نیست. واژگان کلیدی: وجود رابط،وجود مستقل،ملاصدرا،علامه طباطبایی.