مقایسه میان نظر ملاصدرا و فارابی درباره «رئیس اول مدینه»
46 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا » بهار 1386 - شماره 47 »(29 صفحه - از 16 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از پرسشهایی که اخیرا مطرح شده این است که ملاصدرا پایه گذار مشرب جدید در فلسفه و عرفان به عقل معاش انسانها عنایتی نداشته و رویکرد مسلط در تفکر و اندیشه او پرداختن به عقل معاد و امور معنوی و اخروی مردم بوده است و اگر مطالبی هم در این زمینه دارد بر گرفته از مطالب فلاسفه پیشین چون فارابی و ابن سینا بتبع افلاطون و ارسطو می باشد. بدین سبب بر آن شدیم تا نظریات این فیلسوف شیعی را درباره رییس اول مدینه و شرایط و صفات او که یکی از مسایل مهم فلسفه سیاسی است و از ارزش تطبیقی بالایی برخوردار است، در مقایسه با نظریات فارابی عرضه نماییم تا معلوم شود که چگونه او توانسته در پرتو تعالیم قرآنی و روایی بخصوص تعالیم امامان شیعه که بخش قابل توجهی از آنها ناظر به مباحث سیاسی و اجتماعی است، نظریات جدیدی ارایه بدهد. پر واضح است که او نمی توانسته نسبت به آنها بی تفاوت مانده و به تفسیر و تبیین آنها نپردازد.