محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن سینا، ابن رشد و آکوئیناس
46 بازدید
محل نشر: مشکوة النور » بهار و تابستان 1388 - شماره 41 »(23 صفحه - از 138 تا 160)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی