بررسی و تحلیل مسأله تعقل از دیدگاه ابن سینا و فارابی
50 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 49، بهار 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی