نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی
44 بازدید
محل نشر: اندیشه مدیریت راهبردی، دانشگاه امام صادق(ع)، شماره دوم، سال چهارم، پاییز 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی