بحثی تطبیقی درباره " وجود" از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
41 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی بزرگداشت صدرالمتالهین، تهران، اردیبهشت 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی