علم خدا به مادیات از دیدگاه ملاصدرا در مقایسه با ابن سینا و سهروردی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : زهرا محمود کلایه