نظریه ابداعی علامه طباطبایی در اثبات وجود خدا در مقایسه با قیصری و ملاصدرا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : ربیعی