کیفیت پیدایش معقولات از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : مریم رضوانی