معرفت نفس (شناخت خود) از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : وجیهه جعفری