اثبات وجود خدا از دیدگاه ویلیام کریگ و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مریم یزدانی