مساله وحدت ادیان از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
46 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا جلالی