تبیین و تحلیل فلسفی رابطه میان ماهیت و وجود در فلسفه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه توماس آکوئینی
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سهراب حقیقت قره قشلاقی