رابطه فلسفه با دین بر پایه مبانی ملاصدرا و علامه طباطبایی
50 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهیر انصاریان