بررسی مفهومی و وجودشناختی صفت اراده الهی در حکمت متعالیه (با تکیه بر آراء ملاصدرا و علامه طباطبائی)
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1385
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا مصدقی