بررسی انتقادی قاعده ذوات الاسباب نزد ارسطو و فیلسوفان اسلامی (با تاکید بر آراء ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1386
نام استاد/نام دانشجو : امیر عویطی پور دیلمی