ازلیت خدا، نظریه ویلیام کریگ و نقد آن بر اساس فلسفه ملاصدرا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه ملاحسنی