معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی مدرس
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محسن مهدی پور