تبیین ایمان به خدا و دلالتهای آن برای تربیت دینی از منظر پلانتینگا و نقد آن بر اساس آراء علامه طباطبایی
87 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : آقای حسین قدیری